KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN VĂN BÀN​

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai được thành lập vào 1/10/1991 khi tỉnh Lào Cai được tái lập lại. Từ khi thành lập đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động thu chi Ngân sách trên địa bàn. Nếu bạn đọc đang có nhu cầu đến Kho bạc để giải quyết công việc thì hãy nắm những thông tin liên lạc của Kho bạc dưới đây.