Có một số cách để phân biệt nhanh giữa ổ cứng SSD và ổ cứng truyền thống (HDD):