Nơi nhập dữ liệu Bánh răng (Nhông) Khung drum B...