Nơi nhập dữ liệu Bộ chia mạng Switch NEC SV 830...