Nơi nhập dữ liệu Cáp mạng 8 lõi bọc bạc 5FTP-SN...