Nơi nhập dữ liệu Cáp VGA, Dây tín hiệu dùng cho...