Nơi nhập dữ liệu Cụm trống TOP jet 32 có chíp-C...