Nơi nhập dữ liệu DÂY USB NỐI DÀI 1.5M XANH CHỐN...