Nơi nhập dữ liệu Gạt từ máy photo canon IR 2002...