Nơi nhập dữ liệu Ổ cắm có dây chịu tải SANTA VI...