Nơi nhập dữ liệu Ổ cắm không dây chịu tải OMINS...