Nơi nhập dữ liệu Ổ cứng SSD DSS Dahua 120GB/ DH...