Nơi nhập dữ liệu Pin sạc cho máy đọc không dây ...