Nơi nhập dữ liệu Sạc samsung 3A chân to model A...