Nơi nhập dữ liệu Thiết bị chuyển đổi tín hiệu H...