FPT Camera: Khi camera giúp nhận diện thông minh và loại bỏ cảnh báo không đúng mục đích