Xây Dựng, Thi Công Hệ Thống Wifi Marketing Tại Lào Cai